Karolina Åkesson, 
Logoped,
Malmö

Utbildningar

Karolina Åkesson har en "bred" bakgrund, som logoped
och har genomfört följande utbildningar:


 

Sverigehälsan, 2016-2017

Psykodynamisk psykoterapeut,
en basutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning

Fyra terminers grundläggande utbildning i psykoterapi, med psykodynamisk inriktning.
Detta är en universitetsutbildning, vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.

Utbildningen omfattar både barn och vuxna:
Utredningsmetodik och samtalsmetodik.
Krisbehandling och krisbemötande
Utvecklingspsykologi
Psykopatologi
Psykoterapeutiska metoder
Vetenskapsteori
 


 

Mindfullness-akademin, 2015

Kurs i Mindfullness, som ett komplement till psykoterapi-utbildning
  
Utbildning i Mindfulness, som har en koppling till KBT-utbildningen.
Syfte och inriktning: Mindfulness är en bra och beprövad metod mot stress, som bidrar till en förmåga att finna lugn, med tankens kraft.

  Högskolan i Kalmar, 2003,
institutionen för humaniora
och samhällsvetenskap

"Communication with strangers", 
Interkulturell kommunikation

Drama, 20 poäng: omfattade Grupputveckling och gruppdynamiska processer, drama, interkulturell kommunikation.

  


Göteborgs universitet, 2000-2002
PDH Ann-Christine Ohlsson (Logoped)

FeldenKreis-pedagog: Kurs för logopeder i röst-pedagogik och Feldenkreis-pedagogik.
 
Denna kurs gav en fördjupning i behandlingsmetodik och behandlingspedagogik, inriktad på röstvård.
  


 
Teaterhögskolan Stockholm, 2001

Kursen "Verslära för logopeder".

Denna kurs behandlade den västerländska kulturens verskonst.